Xử lý nước cho hệ thống làm mát Cooling tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe của chủ đầu tư, GMC hiện là nhà cung cấp hóa chất...